Huoltokirja

Valtion tukemassa asuntorakentamisessa (RakMK G2) edellytetään käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista. Määräys koskee sekä uudisrakentamista että perusparannushankkeita. Laadittavasta asiakirjasta käytetään nimitystä huoltokirja.

Huoltokirja muodostuu rakennushankkeen aikana eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka kootaan kiinteistön omistajalle luovutettavaksi kokonaisuudeksi.

Huoltokirjan on tarkoitus olla "käyttöohjeisto", jonka avulla voidaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti. Se tukee kiinteistönhoidon kilpailuttamista, kiinteistönhoitosopimusten laatimista sekä hoito- ja huoltotyötä että niiden valvontaa.

Huoltokirja suositellaan laadittavaksi siten, että siitä ilmenee

 • kiinteistön omistus, laajuus, tilat käyttötarkoituksineen ja päärakenteet
 • kiinteistön rakentamiseen osallistuneiden yhteisöjen ja henkilöiden yhteystiedot
 • rakenteiden ja laitteiden hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät
 • keskeisten huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot
 • tavoitteelliset sisäolosuhteet, hoidon laatutason ja järjestelmien käyttöarvot
 • sisä- ja ulkopuolisten rakenteiden pintamateriaalit
 • käyttötavoitteet kustannuksiltaan merkittäville rakenteille ja rakennusosille
 • kustannuksiltaan merkittävien kunnossapitokohteiden kunnossapitojaksot ja -tehtävät
 • korjauspäiväkirjan ylläpito ja vuosikustannusten seuranta
 • toimintaohjeet poikkeus- ja häiriötilanteissa

Lisäksi

 • huoltokirjan liitteeksi kootaan kaikkien kiinteistöön asennettujen rakennusosien, materiaalien ja laitteiden hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet paikantamistiedoin
 • kuhunkin huoneistoon toimitetaan huoneiston käyttöohjeet
 • kiinteistön omistajalle luovutetaan huoltokirjan käyttöohjeet

Vaikka huoltokirja on suunniteltu käytettäväksi valtion tukemassa asuntorakentamisessa, sitä voidaan soveltaa myös muuhun rakennustuotantoon.