Hirsisen omakotitalon suunnittelu rinnemaastoon

Hirsisen omakotitalon suunnittelu rinnemaastoon

Ensin tietysti piti tutustua rakennuspaikkaan ja asemakaavaan, mitä määräyksiä sieltä löytyy. Tontti oli jyrkähkö rinnemaasto. Rakennuttaja halusi 1½ -kerroksisen asuinrakennuksen alle vielä kellarikerroksen. Eri kunnissa pikkaisen käytäntö vaihtelee siinä, jos luontaisen maanpinnan alle jää kellarista 50 % tai 60 %, niin kellaria ei lasketa kerrosalaan. Tähän tilaan saa sijoittaa saunan, teknisen tilan jne. mutta ei asuintiloja

Hirsinen 1,5-kerroksinen omakotitalo

Rakennusmateriaalina päätettiin käyttää Mammuttihirren lamellihirttä 270 x 220, joka on luja, vääntymätön ja kutistumaton. Profiilina käytettiin perinteistä viisteprofiilia.

Kellarin osalta peruskuoppa kaivettiin ja pohja kallistettiin salaojiin päin. Perusmaan päälle asennettiin salaojasora vähintään 250 mm, jonka päälle asennettiin eristelevyt EPS100 lattia 250. Tämän päälle valettiin teräsbetonilaatta 85 mm ja lopuksi lattiamateriaali 15 mm. Kellarikerroksen anturat ja pohja valettiin, minkä jälkeen ulkoseinät tehtiin käyttäen Lammi-lämpökiveä LL400. Sisäseinä tasoitettiin ja ulkoseinä rapattiin.

Välipohja tehtiin käyttäen ontelolaattaa 200 mm, sen päälle eristelevy 50 mm esim. polystyreeni ja sen päälle betonilaatta 85 mm ja pintamateriaali 15 mm. Kellarikerros on oma palo-osasto, rakennus kuuluu paloluokkaan P3.

Toinen välipohja asuinkerrosten välillä tehtiin 223 mm korkeiden välipohjapalkkien varaan. Alapuolelle tuli harva rimoitus 48 x 48 ja niihin kiinnitettiin sisäkatopaneeli 14 x 120. Välipohjapalkkien päälle asennettiin harva laudoitus 22 x 100 K300 ja niiden päälle Gyproc GL 15 Lapikas -kipsilevyt kolminkertaisena. tämän päälle lopullinen lattiamateriaali.

Yläpohja tehtiin sisältä päin seuraavasti: alapuolelle sisäkattopaneeli 10 x 120, sen yläpuolelle harva rimoitus 48 x 48 K300, rakennuspahvi, kattoristikot tuulettuvalla ullakkotilalla, puukuitueriste 400, ristikoiden päälle aluskate, aluskatteen kiinnitysrimat 25 x 50, kattoruoteet 32 x 100 K300 ja pinnaksi peltikate.

Ikkunoiksi valittiin Varma selektiivi + argon -eristyslasi-ikkunat ja ulko-oviksi Thermo -ulko-ovet.