Rakennuspiirustukset ja CAD-kuvat

Puuttuvatko rakennuspiirustukset?

Puuttuvat rakennuspiirustukset aiheuttavat ongelman haettaessa uusia rakennuslupia vanhalle rakennukselle. Erityisesti ikääntyneiden rakennusten rakennuspiirustukset ovat usein vain paperisena versiona tai pahimmassa tapauksessa niitä ei ole lainkaan. Rakennuslupia haettaessa kuitenkin edellytetään digitaalisia kuvia, joten muutos- ja korjaustöiden yhteydessä tarve CAD-kuville nousee aina esille.

Toimistomme piirtää sähköiset asemapiirrokset, pohjapiirrokset ja julkisivukuvat paperisista versioista. Teemme myös tarkepiirustuksia ja -mittauksia kohteisiin, joissa kuvia ei ole tallessa lainkaan.

Omakotitalojen lisäksi olemme toteuttaneet jo yli sataan kerros- ja rivitalokohteeseen eri puolille Suomea pohjapiirrosten tekemisen mm. putkiremontteja varten. Osaan kohteista olemme toteuttaneet myös tarkemittaukset. Mittauksissa käytämme tarkkaa ja luotettavaa lasermittalaitetta.

Turvakartat

Täydentävää piirtämistä olemassa oleviin pohjakuviin olemme tehneet turvakarttoja toteuttaessamme. Pohjana käytetään kohteen mukaan asema- tai pohjapiirrosta, joihin merkitään esimerkiksi pelastusväylät, poistumisovet, alkusammutuskaluston sijainti jne.

Längelmäen Nesteen laajennuksen suunnitelma
Eläinharrastushalli, Ähtäri

Puuttuvatko kuvat? Korjataan puute

Markku helke, rakennusarkkitehti

Markku Helke